Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave

blebul1a   Vragen voor de V.V.E. Bressia

blebul1a   Vragen voor de V.V.E. Scaldia

blebul1a   Vragen voor de V.V.E. Flandria

blebul1a   Algemene vragen en vragen over verzekeringen

blebul1a   Vragen over het appartementsrecht en lidmaatschap van de Vereniging

blebul1a   Servicekosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor de V.V.E. Bressia:

 

·                    Wie is de Vereniging van Eigenaren Bressia?

-    De Vereniging van Eigenaren Bressia, is een vereniging die bestaat uit alle appartement eigenaren en die samen een eigendom hebben in het gebouw de Bressia.

 

·                    Wie is de eigenaar van het gebouw de Bressia?

-    Dat is de Vereniging van Eigenaren Bressia, dus alle leden van de Vereniging van Eigenaren Bressia zijn samen eigenaar van het totale gebouw met de ondergrond en parkeergarage onder het gebouw de Bressia.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor de V.V.E. Scaldia:

 

·                    Wie is de Vereniging van Eigenaren Scaldia?

-    De Vereniging van Eigenaren Scaldia, is een vereniging die bestaat uit alle appartement eigenaren en die samen een eigendom hebben in het gebouw de Scaldia.

 

·                    Wie is de eigenaar van het gebouw de Scaldia?

-    Dat is de Vereniging van Eigenaren Scaldia, dus alle leden van de Vereniging van Eigenaren Scaldia zijn samen eigenaar van het totale gebouw met de ondergrond en parkeergarage onder het gebouw de Scaldia.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor de V.V.E. Flandria:

 

·                    Wie is de Vereniging van Eigenaren Flandria?

-    De Vereniging van Eigenaren Flandria, is een vereniging die bestaat uit alle appartement eigenaren en die samen een eigendom hebben in het gebouw de Flandria.

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vragen en vragen over verzekeringen:

 

·                    Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

-   De Vereniging van Eigenaren (het bestuur samen met de leden) zorgt er voor dat het gebouw kan functioneren, onderhoud wordt gepleegd, dat er wordt schoon gemaakt, huismeesters worden aangestuurd etc.

-   Dat de financiën worden beheerd, servicekosten worden geïnd, alle kosten op tijd worden voldaan etc.

-          Kortom, het beheren en uitvoeren van het huishouden van het appartementengebouw.

 

·                    Moet de eigenaar zijn eigen appartement en garage verzekeren?

-   Nee, dit wordt collectief gedaan door de Vereniging van Eigenaren en is in de servicekosten inbegrepen.

 

·                    Zijn de extra dure keuken, verbouwingen, vloeren etc. welke door de appartement eigenaar gedaan of aangebracht zijn ook verzekerd door de Vereniging van Eigenaren?

-   Ja en nee, deze zijn maar zeer beperkt in de collectieve verzekering van de Vereniging van Eigenaren opgenomen, daarom is het verstandig om deze zelf extra (meerprijs t.o.v. de basis koopprijs) bij te verzekeren.

 

·                    Moet de eigenaar de inboedel in zijn eigen appartement en garage zelf verzekeren?

-   Ja, dit is niet collectief geregeld door de Vereniging van Eigenaren omdat de inboedel per appartement sterk kan wisselen, dit geldt overigens ook voor de garage, zeker als er zaken in staan van waarde.

 

·                    Wat moet ik doen bij schade aan het appartement of inboedel?

-   Bij schade, waterschade etc. aan uw appartement, dient u altijd contact op te nemen met de huismeester en het betreffende bestuur van de Vereniging van Eigenaren, dit i.v.m. het mededelen van de schade aan de betreffende verzekering van de Vereniging. De verzekering zal dan uitzoeken of de schade wel of niet vergoed zal worden aan u of de betreffende Vereniging van Eigenaren.

-   Verder is het ook verstandig de eigen inboedelverzekering te waarschuwen en deze eventueel contact op te laten nemen  met de verzekering van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

 

·                    Is de huurderving ook door de V.V.E. verzekerd?

-   Huurderving kan in bepaalde zaken wel verzekerd zijn, dit is per geval en per V.V.E. anders geregeld hiervoor moet je contact opnemen met het bestuur van de  betreffende V.V.E.          

 

·                    Mag ik mijn appartement verbouwen?

-    Kleine verbouwingen zijn toegestaan, wel dient men er rekening gehouden te worden of hier ook toestemming van de Gemeente noodzakelijk is i.v.m. het Bouwbesluit en andere voorschriften, verder alleen onder bepaalde voorwaarden en altijd met een vooraf gevraagde toestemming aan bestuur van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

 

·                    Mag ik parket of tegels leggen in mijn appartement?

-    Ja mits, men mag parket of tegels aanbrengen, alleen onder bepaalde voorwaarden en met een vooraf gevraagde toestemming aan bestuur van de betreffende Vereniging van Eigenaren. (denk aan de verzekering)

 

·                    Mag ik zonweringen of rolluiken aanbrengen tegen mijn appartement?

-    Ja mits,  men mag zonweringen aanbrengen, alleen onder bepaalde voorwaarden en met een vooraf gevraagde toestemming aan bestuur van de betreffende Vereniging van Eigenaren. (denk aan de verzekering)

-   Nee, men mag geen rolluiken aanbrengen, dit mag alleen maar voor de appartementen op de begane grond en dan nog alleen maar onder bepaalde voorwaarden en met een vooraf gevraagde toestemming aan bestuur van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

-   De zonweringen en rolluiken dienen zelf door de eigenaren te worden verzekerd, ook de eventuele schade aan derden die kunnen ontstaan door het afwaaien en/of het niet juist aanbrengen van de bovengenoemde zonweringen of rolluiken.

 

·                    Mag ik windschermen aanbrengen tegen de hekken van mijn appartement?

-   Ja mits, men mag windschermen aanbrengen, alleen onder bepaalde voorwaarden en met een vooraf gevraagde toestemming aan bestuur van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

-   Overigens moeten de windschermen zodanig aangebracht zijn dat ze verwijderd kunnen worden tijdens het onderhoud van de hekken, het tijdelijk verwijderen van de windschermen indien dat nodig zijn voor rekening van de appartementeigenaar.

-     De windschermen dienen zelf door de eigenaren te worden verzekerd, ook de eventuele schade aan derde die kunnen ontstaan door het afwaaien en/of het niet juist aanbrengen van de bovengenoemde windschermen.

 

Terug naar boven

 

Vragen over het appartementsrecht en lidmaatschap van de Vereniging:

 

·                    Wat is een appartementsrecht?

-   Een appartementsrecht is het recht om een appartement te mogen bewonen c.q te bezitten in dat gedeelte van het gebouw waar het eigendom is gekocht.

 

·                    Is men verplicht lid te zijn van de Vereniging van Eigenaren?

-   Ja diegene die een eigendom heeft in één van de gebouwen Bressia, Scaldia of Flandria, is verplicht lid van de betreffende Vereniging van Eigenaren; dit is geregeld in de wet en door de notaris vastgelegd in de desbetreffende koopakte.

 

·                    Wie is er lid van de Vereniging van Eigenaren of hoe kan ik lid worden?

-    Zonder een eigendom in het appartementen gebouw kan men niet lid zijn. Lid zijn is verplicht als men een eigendom (appartementsecht) heeft gekocht in één van de gebouwen Bressia, Scaldia of Flandria. Leden zijn dus diegenen die een appartement, garage of eigendom (appartementsrecht) in één of meerdere gebouwen hebben.

 

·                    Hoeveel leden heeft de Vereniging van Eigenaren?

-   Het gebouw de Bressia heeft 94 appartementen, dus in principe zijn er 94 leden, wel zijn er enkele eigenaren met meerdere appartementen.

-   Het gebouw de Scaldia heeft 69 appartementen, dus in principe zin er 69 leden, wel zijn er enkele eigenaren met meerdere appartementen.

-          Het gebouw de Flandria heeft 59 appartementen.

 

·                    Kan men met meerdere personen één appartement kopen?

-   ja, er kunnen meerdere eigenaren zijn van één appartementsrecht, toch heeft men dan samen  maar één keer een stemrecht. Dus elk appartement heeft recht op precies één stem in de betreffende ledenvergadering van de V.V.E.

 

·                    Kan een persoon meer als één keer stemrecht hebben?

-    ja, als hij of zij meerdere appartementen in bezit heeft, heeft  hij of zij per appartement één keer stemrecht op de leden vergadering

 

·                    Wanneer is de Vereniging van Eigenaren opgericht  en door wie?

-   De  Vereniging van Eigenaren is opgericht voor de bouw en aanvang van de verkoop van de appartementen, door de projectontwikkelaar Port Scaldis b.v. en vastgelegd door de notaris op de datum 15 december 1995 voor alle betreffende Verenigingen van Eigenaren.

 

·                    Wat is een akte van splitsing?

-   De akte van splitsing is een akte welke door de notaris is vastgelegd en is gedeponeerd bij het kadaster, in de akte wordt omschreven in welke gedeelte van het gebouw uw  appartementrecht en garage(’s) zijn gevestigd.

-   Ook zijn in de akte omschreven welke plichten u aangaat met de Vereniging van eigenaren o.a. het betalen van servicekosten etc.

-   De akte van splitsing maakt  een belangrijk onderdeel uit van de koopakte van uw appartement en garage(’s).

 

·                    Wat is een Huishoudelijk Reglement en wat is er in geregeld?

-   In het huishoudelijk Reglement zijn afspraken vastgelegd welke gemaakt zijn binnen de Verenigingen van Eigenaren en deze zijn met een meerderheid van stemmen vastgesteld in de ledenvergadering.

-   Er is in geregeld hoe men zich te gedragen heeft binnen en direct om de gebouwen de Bressia, Scaldia en Flandria dus afspraken over de gedragregels en respect naar elkaar toe.

-   Met het bewonen van een appartementen gebouw moet er rekening mee gehouden worden dat iedereen relatief kort bij elkaar woont, met meerdere en verschillende personen met diverse verschillende karakters, dus het is belangrijk om samen goede afspraken te maken, over hoe men met elkaar omgaat.

 

·                    Wat zijn de rechten en plichten van de eigenaren?

-   Dit is geregeld in de akte van splitsing en in het Huishoudelijk Reglement van de betreffende Vereniging van Eigenaren.

-   Het recht is dat de eigenaar, het appartement van waar hij of zij het appartementrecht heeft gekocht als zijn of haar eigendom kan beschouwen om te bewonen, verhuren etc.

-          Plicht is dat de eigenaar lid is geworden van de betreffende Vereniging van Eigenaren en dat hij of zij zich ook gaat en moet houden aan de afspraken welke zijn vast zijn gelegd door de notaris in de akte van splitsing en in het Huishoudelijk reglement van de betreffende Vereniging van Eigenaren

 

 

Terug naar boven

 

Servicekosten:

 

·                    Wat zijn servicekosten?

-   Servicekosten zijn de bijdragen van de leden aan de Vereniging van Eigenaren die de Vereniging van Eigenaren nodig heeft om klein- en grootonderhoud, verzekeringen, energiekosten van de algemene verlichting en liften, afvoer huisvuil etc. te kunnen betalen.

 

·                    Hoe hoog zijn servicekosten en zijn ze voor iedereen gelijk?

-   De hoogte van de servicekosten worden elk jaar opnieuw door de ledenvergadering vast gesteld. Wat de huidige hoogte van de servicekosten betreft, kunt u contact opnemen met het administratiekantoor van de betreffende vereniging.

-   De kosten zijn niet voor iedereen gelijk dit is afhankelijk van een aantal factoren welke vast gelegd zijn in de akte van splitsing o.a. de grootte van het appartement, de kostprijs welke destijds is vastgelegd in de akte van splitsing etc.

 

·                    Kan men bij de verkoop van het appartement  de servicekosten (de reserveringen van onderhoud) terugvragen aan de Vereniging van Eigenaren?

-   Neen, de reserveringen uit deze servicekosten worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar wel mag men de hoogte van de reserveringen die voor het te verkopen appartement zijn opgebouwd apart vermelden in de verkoopakte. Men is over de reservering van onderhoud dan ook geen notariskosten c.q. overdrachtkosten verschuldigd.

 

·                    Wat zit er allemaal in de servicekosten?

Dat kan iets verschillend zijn per Vereniging van Eigenaren onderling.

-   Uit de servicekosten van de Vereniging van Eigenaren  worden o.a. de volgende kosten betaald:

a.           reservering groot en klein onderhoud

b.           energiekosten van de algemene ruimtes

c.           energiekosten van de buitenverlichting op de parkeerplaats

d.           afvoeren van huisvuil (geen afvoer van grof vuil, dit moet zelf afgevoerd worden naar de Milieustraat van Oostburg)

e.           kosten schoonmaken van de algemene ruimte

f.            kosten van de huismeester

g.           kosten van tuinonderhoud

h.           kosten van diverse verplichten onderhoudscontracten als: liften, aggregaat, automatische deuren, brandmeld alarmsysteem met doormelding, bliksembeveiliging, etc.

i.            kosten van het administratiekantoor

j.            kosten van bestuurs -  en ledenvergaderingen

k.           kosten van diverse verzekeringen o.a. de opstalverzekering van het appartementengebouw, glasverzekering, risicoverzekering, etc.

Kosten van de inboedelverzekering en verzekering van eventuele extra kosten welke u als verbouwing in uw appartement hebt laten uitvoeren moet u zelf verzekeren en betalen.

l.             jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel van de individuele appartementen

met tevens een onderhoudcontract van storingen door het jaar heen tot een bepaalde hoogte van kosten inbegrepen.

 

 

Terug naar boven