V.V.E. Port Scaldis

De Vereniging Van Eigenaren Port Scaldis is de overkoepelende vereniging voor alle VVE’s, die op het terrein van Port Scaldis voorkomen. Zoals bepaald in de Port Scaldis splitsingsakte, heeft de overkoepelende vereniging vier eigenaren: de VVE Scaldia, de VVE Bressia, de VVE Flandria en de VVE Parkeergarage. Het bestuur van de VVE Port Scaldis wordt gevormd door de voorzitters van de overige VVE’s. De taak van Port Scaldis is het beheer en onderhoud van alle zaken die niet onder het beheer van de overige VVE’s vallen, met name alle zaken die het terrein aangaan. Bovendien heeft de VVE Port Scaldis de taak om er voor te zorgen dat de afzonderlijke VVE’s zelfstandig geen veranderingen in hun gebouw aanbrengen die van invloed zijn op de technische constructie of op het architectonisch uiterlijk.

 

 

Inhoud

*    Bestuur

*    Administratie

*    Adresgegevens Port Scaldis

*      Samenstelling bestuur en leden Port Scaldis

*    Doorlopende tekst Splitsingsakte VVE Port Scaldis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

 

Voorzitter:                        Lieuwe de Jong                 (Voorzitter VVE Flandria)

                E-mail:                     lieuwe.dejong@kpnmail.nl

Penningmeester:                Tony Link                          (Voorzitter VVE Bressia)

                E-mail:                     linktony@hotmail.com

       Secretaris:                         Luc Buijsse                        (Vicevoorzitter VVE Scaldia)

                E-mail:                     luc@benp.biz

 

Ambtelijk Secretaris:         Carin Bax                          (WitteBoussen)

E-mail:                     cbax@witteboussen.nl                          

 

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratie:

Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.

Contactpersoon: Carin Bax

 

Post adres:

Postbus 201,

4530 AE Terneuzen

Tel. 0115-618344

Kantooradres:

        Mr. F.J. Haarmanweg 16

4538 AR Terneuzen

 

       

E-mail              vve@witteboussen.nl

        Site                  www.witteboussen.nl

 

 

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

Adresgegevens V.V.E. Port Scaldis:

 

Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.

Contactpersoon: Carin Bax

 

Post adres:

Postbus 201,

4530 AE Terneuzen

Tel. 0115-618344

Kantooradres:

        Mr. F.J. Haarmanweg 16

4538 AR Terneuzen

 

       

E-mail              vve@witteboussen.nl

        Site                  www.witteboussen.nl

 

 

 

Terug naar boven