V.V.E. Parkeergarage

De VVE Parkeergarage is verantwoordelijk voor alle zaken die met de parkeergarages te maken hebben: de ruimte, het dak, de sensoren, de toegangen, de bestrating etcetera. Iedere garage eigenaar (iemand die het recht gekocht heeft om een parkeergarage te gebruiken), moet ook eigenaar zijn van een appartementsrecht in Scaldia, Bressia of Flandria. De Vereniging Van Eigenaren Parkeergarage hebben bij het ontstaan van de VVE Parkeergarage de bestuursvoorzitter van het appartement waarin zij wonen gemachtigd om namens hen te handelen in de Algemene Ledenvergadering van de VVE Parkeergarage. De Algemene Ledenvergadering van de VVE Parkeergarage wordt sindsdien gevormd door de drie bestuursvoorzitters van de VVEs Scaldia, Bressia en Flandria. In de Algemene Ledenvergaderingen van Scaldia, Bressia en Flandria worden de drie respectievelijke voorzitters geacht verantwoording af te leggen van hun handelen ten aanzien van de VVE Parkeergarage.

 

 

Inhoud

*    Bestuur

*    Administratie

*    Adresgegevens Parkeergarage

*      Samenstelling bestuur en leden Parkeergarage

*      Doorlopende tekst Splitsingsakte VVE Parkeergarage

 

 

 

 

 

 

Bestuur:

 

Voorzitter: Lieuwe de Jong (Voorzitter VVE Flandria)

E-mail: lieuwe.dejong@kpnmail.nl

Penningmeester: Tony Link (Voorzitter VVE Bressia)

E-mail: linktony@hotmail.com

Secretaris: Luc Buijsse (Vicevoorzitter VVE Scaldia)

E-mail: luc@benp.biz

 

Ambtelijk Secretaris: Carin Bax (WitteBoussen)

E-mail: cbax@witteboussen.nl

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

Administratie:

Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.

Contactpersoon: Carin Bax

 

Post adres:

Postbus 201,

4530 AE Terneuzen

Tel. 0115-618344

Kantooradres:

Mr. F.J. Haarmanweg 16

4538 AR Terneuzen

 

E-mail vve@witteboussen.nl

Site www.witteboussen.nl

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

Adresgegevens V.V.E. Parkeergarage:

 

Witte-Boussen Vastgoed en Verhuur B.V.

Contactpersoon: Carin Bax

 

Post adres:

Postbus 201,

4530 AE Terneuzen

Tel. 0115-618344

Kantooradres:

Mr. F.J. Haarmanweg 16

4538 AR Terneuzen

 

E-mail vve@witteboussen.nl

Site www.witteboussen.nl

 

 

 

Terug naar boven