Informatie recreatieve huurders

Inhoud

*   Wat is Residentie Port Scaldis

*   Huisdieren

*   Verhuurbedrijven actief in Residentie Port Scaldis

*   Verkort Huishoudelijk Reglement Bressia

*   Verkort Huishoudelijk Reglement Scaldia

*   Hausordnung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Residentie Port Scaldis:

 

Residentie Port Scaldis zijn drie Appartementsgebouwen bestaande uit de Bressia, Scaldia en de Flandria (deze laatste is nog in aanbouw) en zijn  gelegen aan de Westerschelde in Breskens en zijn te bereiken via het centrum van Breskens over de Keerdam naar de Vissershaven en Jachthaven, het is een prachtige omgeving vlak bij zee en strand en er zijn tientallen restaurants in de omgeving, dus een plek bij uitstek om U vakantie door te brengen met een schitterend uitzicht over de Westerschelde met het de aan- en afvarende zeeschepen, de in de Westerschelde liggende zandplaten, de skyline van Vlissingen en over de polders van Zeeuws Vlaanderen.

 

In de vissershaven, bij de visafslag  of bij de schitterende jachthaven is altijd een leuke bedrijvigheid om naar te kijken en waar je ook heerlijke vis kunt kopen om mee te nemen of direct te eten.

 

Verder zijn er in de directe omgeving vele mooie fiets- en wandelroutes aanwezig en de mogelijkheid om diverse musea of andere culturele activiteiten te bezoeken. (zie Wetenswaardigheden en links)

 

Residentie Port Scaldis bestaat nu nog, zoals reeds eerde geciteerd uit twee appartementsgebouwen de Bressia en de Scaldia en in beide gebouwen zijn individuele luxe appartementen met garage en een of meerdere balkons aanwezig, die worden aangeboden voor de recreatieve verhuur.

 

De appartementengebouwen liggen als enige gebouwen in Nederland, buitendijks ongeveer dertig meter van de Westerschelde (zee) en hebben allemaal een schitterend uitzicht over de Westerschelde en nagenoeg ook allemaal over het vaste land waardoor je kunt genieten van de verre uitzichten en de rust van het water. (zie locatie en informatie gebouwen met foto’s)

 

De bewoners van Residentie Port Scaldis heten u graag van harte welkom en wensen u straks bij ons een aangenaam verblijf toe tijdens uw vakantie in het mooie Breskens.

 

Als recreatieve huurder van Residentie Port Scaldis maakt u straks tijdens uw vakantie, ook deel uit van deze leefgemeenschap Port Scaldis.

 

De vaste bewoners en de andere vakantiegasten vragen uw aandacht voor een aantal leefregels  waaraan zij en u zich behoren te houden, dit om het verblijf in Residentie Port Scaldis voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Controle van de huismeester is hierbij dan ook vanzelfsprekend.

 

Door de Verenging van Eigenaars heeft een Huishoudelijk Reglement opgesteld wat van toepassing is voor ieder bewoner en huurder van de Residentie Port Scaldis, deze zijn op deze site terug te vinden. (Zie Huishoudelijke Reglement)

 

Daarnaast zijn er nog aantal andere regels vastgelegd tussen de verhuurders en de verhuurbedrijven waar de recreatieve huurder straks ook  rekening  mee moet houden.

 

Wij verzoeken u dan ook straks tijdens u vakantie rekening te houden met de volgende punten en deze dan tijdens uw vakantie ook strikt na te leven:

 

*   AANTAL BEWONERS: Het is dan ook niet toegestaan om in het appartement met meer personen te gaan wonen dan voorzien is uw huurcontract.

 

*   HONDEN EN HUISDIEREN: In verband met de rust en orde is het in de Residentie Port Scaldis niet toegestaan om honden of andere huisdieren (zie huisdieren) mee te brengen naar het huurappartement.

 

*   BARBECUEN: In verband met brandgevaar, overlast van rook en reuk naar de hoger gelegen appartementen is het absoluut verboden op de garage(grind)daken vlonders en balkons te barbecuen. Deze maatregel geldt overigens ook voor de vaste bewoners.

 

*   BETREDEN VAN GARAGEDAKEN: Om schade te vermijden aan de onderliggende dakbedekking en omwille van  uw veiligheid is het volstrekt verboden om de grage(grind)daken te betreden.

        De Vereniging van Eigenaars kan niet instaan voor eventuele gevolgen, schades of gevaren die kunnen ontstaan wanneer  u of uw kinderen zich te dicht bij de dakranden of ventilatoren begeven.

 

*   GELUIDHINDER: Het is niet toegestaan om muziek of lawaai te maken buiten op de vlonders en balkons.

        Ook muziek of ander lawaai binnen het appartement mag geen overlast geven voor de naburige appartementbewoners.

 

*   ROOKVERBOD: Er geldt een volledig rookverbod in de lift of andere openbare ruimtes.

       

*   VOEDEREN VAN VOGELS: Het is om hygiënische reden niet toegestaan om vanaf de vlonders of balkons duiven, meeuwen of andere dieren te voederen.

 

*   KINDEREN ONDER DE 12 JAAR:  Kinderen onder de 12 jaar mogen zonder begeleiding van ouderen de lift niet gebruiken of niet in de garage spelen.

 

*   HUISHOUDELIJK AFVAL: De Vereniging van Eigenaars vraagt uw medewerking om het afval te scheiden.

-          Het huishoudelijk afval  dient in gesloten plastic zakken in de daarvoor betreffende containers te worden gedeponeerd. Grotere voorwerpen mogen niet in of naast de containers worden achtergelaten.

-          Papier en dozen (in klein formaat) moeten in de papiercontainer worden gedeponeerd.

-          Glas mag niet in de afvalcontainers worden gedeponeerd, maar moet weggebracht worden naar de speciale glasbakken bij de supermarken C1000 of de EDAH.

 

*   EVACUATIEPLAN: Bevindt zich in de meterkast van uw huurappartement (zie evacuatieplan)

 

*   VERKORT HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Een verkorte versie van het Huishoudelijk Reglement (Nederlands en Duits) hangt in de kelder bij de lifttoegangen.

        ( zie verkort  Huishoudelijk Reglement)

 

 

De bewoners en overige recreatieve huurders van Residentie Port Scaldis gaan er van uit dat u als recreatieve huurder straks op vakantie komt voor rust, ontspanning en uitzicht.  Daarom is iedereen er bij gebaat dat iedereen zich zal houden aan het Huishoudelijk Reglement.

 

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren van de Bressia en de Scaldia en Flandria staan op deze site (Zie Huishoudelijke Reglement) , verder staat het verkorte Huishoudelijk Reglement  van de Bressia zowel in het Nederlands als in het  Duits op deze site. ( zie verkort  Huishoudelijk Reglement)

 

Wij wensen als Vereniging van Eigenaren en vaste bewoners, de recreatieve huurder nu al bij voorbaat veel rust en vakantieplezier toe in Residentie Port Scaldis en haar mooie omgeving.

 

Tot ziens in Residentie Port Scaldis.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisdieren:

 

In verband met de rust en orde in het appartementengebouwen Residentie Port Scaldis is het voor de recreatieve huurders niet toegestaan om honden of andere huisdieren mee te brengen naar het huurappartement, in alle drie gebouwen.

 

De ervaring in het verleden is dat huisdieren zich in een vreemde omgeving, zeker als ze geen appartement gewend zijn vaak onrustig zijn en overlast bezorgen naar hun directe omgeving.

 

Daarom is er besloten door de Vereniging van Eigenaars om alle huisdieren voor de recreatieve verhuur te verbieden.

 

Enige uitzondering daarop zijn blindegeleide honden of andere honden die er voor zijn opgeleid, voor het begeleiden van lichamelijke gehandicapten.

Hiervoor kan van te voren bij het bestuur een dispensatie worden aangevraagd.

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuurbedrijven actief in RESIDENTIE PORT SCALDIS:

 

De volgende verhuurbedrijven zijn voor zover bekend in de Bressia Actief:

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Verhuurbureau  Wim van de Broecke

Tel. 0117-382532

Breskens

Informatie: http://www.wbroecke.nl/index1.htm

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Verhuurbureau Cadzand

Tel. 0117-391549

Cadzand

Informatie: http://www.cadzand.com/

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Vakantiepark Zeebad

Tel. 0117-388000

Breskens

Informatie: http://www.roompot.nl/

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Verhuurkantoor “Breskens”

Tel. 0117-386385

Breskens

Informatie: http://www.Breskens.nl

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Verhuurburo voor een Port Scaldis appartement met schitterend zeezicht!

 

Tel. 0117-383940

Informatie:  http:// www.zee-en-land.com; E-mail adres: info@zee-en-land.com

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkort Huishoudelijk Reglement Bressia:

 

Verkort Huishoudelijk Reglement met de belangrijkste punten voor de recreatieve verhuur.

 

Dit is een uittreksel van het totale Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars Bressia

Port Scaldis te Breskens welke ook voor het grootste gedeelte voor de Scaldia en Flandria van toepassing is.

 

Artikel  9 (ALGEMEEN)

 

1.                 Men mag niet in of door het openbaar groen lopen

2.                 Fietsen plaatsen in de daar voor bedoelde rekken of eigen berging, verder mag men geen voertuigen wassen in de garages of openbare ruimten

3.                 Geen afval deponeren of achter laten in de  openbare ruimten

 

Artikel  10 (HUISVUIL)

 

1.       Het huisvuil en/of ander afval dient ordelijk in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd, papier en glas apart in de betreffende container

 

Artikel  11 (GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN)

 

 1. De liften dienen slechts te worden gebruikt als vervoer voor personen met normale handbagage of boodschap­pen, voor het vervoer van andere goederen dient het bestuur vooraf toestemming te geven
 2. De liften tijdens brand niet gebruiken en de toegestane maximale belasting niet overschrijden
 3. Het is verboden zich in badkleding in de gemeenschappelijke ruimten  waaronder de lift te begeven
 4. Auto’s en motoren dienen niet onbeheerd in de gangen van de parkeergarage achtergelaten te worden, doch geparkeerd te worden op het parkeerterrein of in de eigen garageboxen
 5. Het is kinderen beneden de 12 jaar verboden zich op te houden in de parkeergarage zonder begeleiding van een volwassene
 6. Het is verboden brandslangen voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor  ze voor zijn aangeschaft
 7. De trappenhuizen en vluchtgangen dienen vrij te blijven van obstakels (hier wordt regelmatig op gecontroleerd)
 8. Het is verboden de daken (ook grinddaken) te betreden
 9. De eigenaar of gebruiker die verantwoordelijk is voor vervuiling door huisvuil (lekkende vuilniszakken), materiaalvervoer af anderszins, dient dit onmiddellijk zelf te verwijderen
 10. Het is niet toegestaan te roken in de openbare ruimten of liften

 

Artikel  12  (BALKONS)

 

1.     Het aanbrengen dan wel zich laten bevinden, op welke wijze dan ook, van voorwerpen aan de buitenkant van de balkonzijde, terrassen of ramen is niet toegestaan

2.     De balkons en terrassen dienen slechts als recreatieruimten te worden gebruikt niet als opslagplaats, als berging of het plaatsen van fietsen

3.     Men mag eventueel wasgoed en dergelijke alleen binnen het balkon, terrassen en of raam laten drogen

4.     Het is verboden op de balkons, terrassen of grinddaken te barbecuen

5.     Het is niet toegestaan op de balkons en terrassen muziek (d.m.v. muziekinstrumenten, radio t.v. etc. ) voort te brengen

6.     Het is niet toegestaan vanuit de balkons en terrassen vogels te voederen

7.     Het uitkloppen of uitschudden van tafelkleden, vloerkleden etc. over de balustrades van de balkons en terrassen is niet toegestaan

 

Artikel 13 (HUISDIEREN)

 

1.       Het is voor de recreatieve huurder niet toegestaan om honden of anderen huisdieren mee te brengen naar het appartement

 

Artikel 14 (AANSPRAKELIJKHEID)

 

1.       De eigenaar of gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn huisgenoten aan het gebouw wordt toegebracht. De eigenaar of gebruiker is ook aansprakelijk voor alle schade toegebracht door personen (of eventuele huisdieren die toch aanwezig mochten zijn), die door de eigenaar of gebruiker tot het gebouw zijn toegelaten of er op diens uitnodiging daar verblijven

 

Artikel 15 (WOONGENOT)

 

1.       Het voortbrengen van muziek en het gebruik van geluidsapparatuur dient slechts op zodanige wijze te geschie­den, dat dit niet hinderlijk hoorbaar is voor de medebewoners in het gebouw

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkort Huishoudelijk Reglement Scaldia:

 

AAN DE HUURDERS IN DIT APPARTEMENTSGEBOUW SCALDIA

 

De bewoners van Residentie Port Scaldis heten u van harte welkom en wensen u een aangename vakantieperiode in Breskens.

 

Als recreatieve huurder van Residentie Port Scaldis maakt u tijdens deze vakantie, ook deel uit van onze leefgemeenschap Port Scaldis.

 

De vaste bewoners en uw mede vakantiegasten willen u er op attent maken dat er een aantal zaken zijn waaraan ook zij en u zich behoren te houden, dit om het verblijf in Residentie Port Scaldis voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.  Daarom is enige sociale controle van de huismeester en vaste bewoners vanzelfsprekend.

 

 

Door de Verenging van Eigenaren is een Huishoudelijk Reglement opgesteld wat van toepassing is voor ieder bewoner of huurder van het Residentie Port Scaldis (deze is in het appartement aanwezig).

Daarnaast zijn er nog een aantal andere regels vastgelegd tussen de verhuurders en de verhuurbedrijven waarmee de recreatieve huurder ook  rekening te houden heeft o.a. zijn dat:

 

q       Het is dan ook niet toegestaan om het appartement met meer personen te gaan bewonen dan voorzien is voor het betreffende appartement en in uw verhuurcontract zijn overeengekomen.

 

q       In verband met de rust en orde in de Residentie Port Scaldis is het voor de recreatieve huurders niet toegestaan om honden of andere huisdieren mee te brengen naar het huurappartement.

 

q       Het is absoluut niet toegestaan op de garage(grind)daken vlonders en balkons te barbecuen, dit in verband met het brandgevaar en de overlast van rook en reuk naar de hoger gelegen appartementen; deze regel is overigens ook voor de vaste bewoners van kracht.

 

q       Het is absoluut niet toegestaan zich op de garage(grind)daken te begeven, de Vereniging van Eigenaren kan niet instaan voor eventuele gevolgen, schades of gevaren welke hierdoor kunnen ontstaan, als u of uw kinderen zich te kort bij de dakranden of ventilatoren begeven. Verder kan men ook door zich te begeven op de garage(grind)daken schade veroorzaken aan de onderliggende dakbedekkingen.

 

q       Het is niet toegestaan om muziek of ander lawaai buiten op de vlonders en balkons te maken en of zodanig muziek of ander lawaai te maken in het appartement dat dit overlast geeft naar de directe omgeving.

 

q       Het is niet toegestaan om te roken in de lift of andere openbare ruimtes.

 

q       Het is niet toegestaan om vanaf de vlonders of balkons vogels (o.a. duiven en meeuwen) te voederen.

 

q       Het is niet toegestaan om kinderen onder de 12 jaar, alleen de lift te laten gebruiken of deze alleen in de garage te laten spelen.

 

q       Verder vragen wij als Vereniging van Eigenaren uw medewerking om het afval te scheiden, het huishoudelijk afval in gesloten plastic zakken in de daarvoor betreffende containers te deponeren, het papier en dozen (in klein formaat) inde papiercontainer te deponeren en het glas  te deponeren in de glasbaken bij de supermarken C1000 of de EDAH.

 

q       Een evacuatieplan is aanwezig in de meterkast van uw te huren appartement.

 

q       De verkorte versie van het Huishoudelijk Reglement hangt overigens in de kelder bij de lifttoegangen zowel in het Nederlands als in het Duits.

 

q       Het is niet toegestaan fietsen te stallen bij de ingang van het appartement, gebruik daarvoor de fietsenrekken.

 

q       Het is niet toegestaan om uw fietsen door de hoofdingang, eventueel via de lift, naar uw appartement of de garage te brengen. Gebruik daarvoor de garage-ingang.

 

q       Wilt u bij sterke wind lichte tuinstellen e.d. op uw balcon binnenhalen of vastzetten i.v.m. gevaar voor de ruiten of wegwaaien en geluidsverlast!

 

Wij wensen als Vereniging van Eigenaren en vaste bewoners, de recreatieve huurder bij voorbaat veel rust en vakantieplezier toe in Residentie Port Scaldis en zijn omgeving !!

 

Meer gegevens over Port Scaldis en de omgeving van Breskens vindt u op de site: http://www.portscaldis.nl

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausordnung:

 

 

Dies ist ein Auszug aus der Hausordnung der Eigentümergemeinschaft

Bressia / Scaldia /  Port Scaldis in Breskens:

 

Artikel 9  (allgemein)

 

1.     Bitte laufen Sie nicht auf oder durch die öffentliche Bepflanzung/-begrünung

2.     Die Fahrräder stellen Sie bitte in dem dafür vorgesehenen Bereich der eigenen

Garage ab. Bitte keine Fahrzeuge waschen in der Garage oder öffentlichen Räumen.

3.     Bitte deponieren Sie keinen Abfall oder Sperrmüll in den öffentlichen Räumen

 

Artikel 10 (Hausmüll)

 

 1. Den Hausmüll und/oder sonstigen Abfall bringen Sie bitte in den dafür vorgesehenen Container und beachten bitte auch die Mülltrennung z.B. im Papiercontainer.

 

Artikel 11 (Gemeinschaftsräume)

 

 1. Die Aufzüge dienen zur Beförderung von Personen mit normalem Handgepäck oder

Einkäufen. Für den Transport größerer Gegenstände ist die vorherige Zustimmung des Verwalters erforderlich.

 1. Die maximale Belastung der Aufzüge darf nicht überschritten werden – im Brandfall dürfen die Aufzüge nicht benutzt werden.
 2. Es ist verboten sich in Badebekleidung im Aufzug und sonstigen öffentlichen Räumen aufzuhalten.
 3. Autos dürfen nicht herrenlos in den Gängen der Garage abgestellt werden, sondern

         müssen in der eigenen Garagenbox oder oben auf dem Parkplatz stehen

 1. Kinder unter 12 Jahren dürfen sich ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht in der Tiefgarage aufhalten.
 2. Die Brand/Wasserschläuche dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden für den sie angeschafft worden  sind.
 3. Das Treppenhaus und die Fluchtwege müssen frei bleiben – es dürfen keine Gegenstände abgestellt werden (dies wird regelmässig kontrolliert).
 4. Es ist verboten das Dach zu betreten – dies gilt auch für die Steine des Tiefgaragendachs.
 5. Der Eigentümer oder Benutzer der verantwortlich ist für Verschmutzung durch Haustier,Hausmüll,

         Abfalltransport oder sonstiges muss dies unverzüglich beseitigen.

 1. Es besteht absolutes Rauchverbot im gesamten Gebäude, Aufzug, Garage.

 

Artikel 12 (Balkon)

 

 1. Das Anbringen von Gegenständen (z.B. Sat-Anlagen) am Balkon, Terrasse oder Fenster ist nicht gestattet.
 2. Balkon und Terrasse dienen zu Erholung und dürfen nicht als Abstellkammer gebraucht werden.
 3. Wäsche darf nur innerhalb von Balkon, Terrasse getrocknet werden.
 4. Das Halten von Haustieren auf Balkon oder Terrasse ist nicht gestattet.
 5. Es ist verboten auf Balkon, Terrasse oder Dach der Tiefgarage zu grillen.
 6. Es ist nicht gestattet auf Balkon und Terrasse zu musizieren (auch nicht Stereo/TV)

Das Ausklopfen von Tischdecken, Wäsche, Teppichen etc. auf dem Balkon/Terrasse ist

nicht gestattet.

Es ist nicht gestattet aus der Wohnung, vom Balkon, Terrasse oder Gemeinschaftsräumen Vögel zu füttern.

 

Artikel 13 (Haustiere)

 

 1. Ein Haustier, hunde mitbringen ist verboten

 

Artikel 14 ( Haftung)

 

1.       Der Eigentümer oder Benutzer ist haftbar für alle Schäden, die durch ihn oder seine Hausgenossen am Gebäude verursacht werden. Der Eigentümer oder Benutzer ist auch haftbar für alle Schäden, die durch Personen oder Haustiere entstehen für die der Eigentümer oder Benutzer seine Zustimmung oder Einladung zum Verbleib gegeben hat.

 

Artikel 15 (Wohngenuss)

 

 1. Die Benutzung von Stereoanlagen, Geräten usw. darf nur in der Weise erfolgen, dass andere Hausbewohner nicht gestört werden.

 

Terug naar boven