Huismeester

Inhoud

blebul1a   Huismeester V.V.E. Bressia

blebul1a   Huismeester V.V.E. Scaldia

blebul1a   Huismeester V.V.E. Flandria

*      Taakomschrijving Huismeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E. Bressia

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E. Scaldia

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E Flandria:

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakomschrijving Huismeester

 

 

De huismeester dient samen met de besturen van de V.V.E.-’s “Port  Scaldis”, “Scaldia”,“Bressia” en “Flandria” in eerste plaats indien nodig, mede uitvoering te geven aan het “Evacuatieplan” bij geval van brand en/of calamiteit in het appartementsgebouw de Scaldia en/of de Bressia en/of de Flandria.

 

Het mede verhelpen van alle voorkomende calamiteiten en/of storingen in of aan de gebouwen van de Scaldia en/of Bressia en/of Flandria.

                                                                          

De huismeester heeft de eindverantwoordelijkheid van alle algemene installaties, onderhoud hiervan, over de uit te voeren werkzaamheden van de betreffende installaties en verder het bijhouden van de logboeken. Deze stelt hij op verzoek beschikbaar aan het bestuur of de daar voor aangewezen personen.

 

De huismeester  heeft zijn verantwoordelijkheid in de eerste plaats aan het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis en in tweede plaats aan het bestuur van de V.V.E. Scaldia en aan het bestuur van de  V.V.E. Bressia en aan het bestuur van de V.V.E. Flandria.

 

De huismeester houdt dagelijks contact met het bestuur en/of de door het bestuur aangewezen personen over de gang van zaken van de betreffende gebouwen, de huismeester zal medewerking verlenen aan de aangewezen personen om een maandelijks verslag te maken voor het betreffende bestuur van de V.V.E. van het gebouw de Scaldia en/of Bressia en/of Flandria.

 

De huismeester zal nauw samenwerken met het bestuur en/of met het door het bestuur van de V.V.E. Scaldia en/of het bestuur Bressia aan te wijzen personen voor uitvoering van de taakomschrijving.

 

Tot de taken behoren:

 

1.       Het wekelijks controleren van de parkeerplaats en de buitenomgeving van de Scaldia en Bressia en Flandria.

 

2.       Het wekelijks controleren van de parkeergarage en de opritten  van de Scaldia en Bressia en Flandria.                                      

3.       Het eens in de twee weken schoonmaken van de asbakken bij de entreehallen Scaldia en Bressia.                                            

 

4.       Het twee keer per jaar schoonmaken van de armaturen in de parkeergarage en de gangen in de kelder naar de liften.                                                                      

 

5.       Het eens per jaar schoonmaken van de armaturen in de entree en inkomstgangen.                                                                                   

6.       Het eens per jaar stofvrij maken van de leidingen in de parkeergarage.                                                                                                    

7.       Het dagelijks controleren van de vuil- en papiercontainer eventueel papier verkleinen, bijhouden en vastleggen wanneer deze worden geleegd. In het hoogseizoen extra laten legen (door Verstraeten Verbrugge Groep bij  de Scaldia en Van Gansewinkel bij de Bressia, Sita bij de Flandria ) in overleg met de betreffende besturen.

                                                                         

8.       Het in de winter ijs en/of sneeuwvrij houden van de opritten van de parkeergarage van de Bressia en de Scaldia en de Flandria en de toegangen. Verder voor de winter de voorraad gladheid bestrijdingsmiddelen controleren en eventueel aanvullen.

 

9.       Het wekelijks visueel controleren van het gebouw  rondom aan de buitenkant (buitenschil) o.a. de ventilatiekokers, bliksembeveiligingsinstallatie , dakpannen, daktorentjes, dakgoten, hemel- waterafvoeren, hekken, uitvalbeveiligingen, kapotte ruiten, etc.,  na elke storm de gebouwen direct controleren, eventuele schade direct melden bij het betreffende bestuur.

 

10.     Het wekelijks controleren van alle trappen, gangen en  hallen op alle verdiepingen incl. beganegrond en kelder of deze vrij zijn van eventuele obstructies en andere zaken, de werking en sluitingen   (deurdrangers) van alle vluchtdeuren. Dit ook in verband met het aanwezige  “Evacuatieplan” en de voorwaarden daarin opgenomen.

                                                                          

11.     Het wekelijks controleren van alle gang- en toegangsdeuren van   parkeergarage, entree’s, hal- len, gangen etc.

 

12.     Het wekelijks controleren van alle armaturen van de gebouwen en de parkeergarage en tevens het vervangen van de kapotte lampen en/of armaturen.                            

 

13.     Het maandelijks controleren van alle noodarmaturen, het testen van de batterijen en het vevan-gen van de lampen of batterijen indien nodig.

14.     Het maandelijks controleren van alle zekeringen en aardlekschakelaars en vervangen indien nodig.

 

15.     Het wekelijks controleren en testen van alle paslezers en deze  2 maal per jaar schoonblazen met lucht.                                                                                     

 

16.     Het maandelijks controleren van de hydrofoorinstallatie en de hydrofoorruimte stofvrij maken.                                                      

17.     Het maandelijks controleren en testen van aggregaat, deze opstarten en enige tijd stationair la- ten lopen verder de ventilatoren controleren.     

 

18      De aggregaatruimte een keer per jaar stofvrij maken.                                                   

 

19.     Het wekelijks controleren van alle liften.                                                   

 

20.     Het maandelijks controleren van de liftmachinekamers en de liftmachines, de liftkamers een keer per jaar stofvrij maken.               

 

21.     Het maandelijks controleren en testen van de brand meldcentrale.                                         

22.     Het maandelijks controleren van de brandhaspels en de afsluitkranen.        

 

23.     Het maandelijks controleren van de rails, rol wielen en de kleefmagneten van de brandwerende deuren tussen de Bressia en de Scaldia en de Flandria.                                                                                                       

24.     Het maandelijks controleren van de (ophangingen) rioleringen, waterleidingen, gasleidingen etc. welke door de parkeergarage lopen en visueel aanwezig zijn.                                                                      

25.     Het maandelijks controleren en testen van Co installatie van de parkeergarage.                                                                                        

26.     Het twee maandelijks controleren en testen van de vuilwaterpompen van de parkeergarage

in- gangen bij de Bressia en de Scaldia en de Flandria, de putten zullen minimaal 2 keer per jaar te worden schoon gemaakt.                    

 

27.     Het halfjaarlijks controleren en testen van de droog stijgleiding het open en dichtdraaien van de afsluiters e.d. en het controleren en onderhouden van de buitenkastjes.                                           

28.     Het halfjaarlijks schoonvegen van de parkeergarage of zoveel eerder rondom de ingangen als nodig.                                                       

 

29.     Het bijhouden en registeren van het pas indicatiesysteem, het uitgeven van nieuwe pasjes en de nieuwkomers eventueel wegwijs maken met de betreffende pasjes.

De huismeester zorgt er voor dat er een aantal pasjes in voorraad zijn van elke ingang bij het bestuur of de daar voor aangewezen personen.

 

30.     Het beheren in samenwerking met het door het bestuur aan te wijzen personen van de moedersleutels van de appartementen (van de Scaldia) en andere sleutels van afgesloten ruimtes, kas- ten etc. welke onder beheer vallen van de V.V.E. Scaldia.

 

31.     Het beheren in samenwerking met het door het bestuur aan te wijzen personen van de moedersleutels van de appartementen (van de Bressia) en andere sleutels van afgesloten ruimtes, kas- ten etc. welke onder beheer vallen van de V.V.E. Bressia.                         

 

32.     Het bijbestellen van sleutels alleen in opdracht van het bestuur van de V.V.E. Scaldia van de garantie sleutels en het registreren hiervan.

 

33.     Het bijbestellen van sleutels alleen in opdracht van het bestuur van de V.V.E. Bressia van de garantie sleutels en het registreren hiervan.

 

34.     Klein bouwkundig onderhoud verrichten zoals:

a.      sloten bijstellen of vervangen                                                           

b.           deurdrangers bijstellen of vervangen

c.           scharnieren afstellen

d.           het verhelpen van kleine storingen aan de videofooninstallatie                   

e.      kleine storingen aan de garagedeur verhelpen       

 

35.     Het begeleiden, controleren en contacten van de onderhoudsaannemer welke kleine onderhoudswerken moet verrichten in opdracht van het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis        

 

36.     Het in samenwerking met bestuur en/of door het bestuur aan te wijzen personen begeleiden van; de onderaannemers of instanties welke in  opdracht of  namens het bestuur van de V.V.E.-s periodiek controle onderhoudswerken komen verrichten zoals:

 

a.           controle van de liften door het Instituut Nederland                  

b.           onderhoud van de liften door Kone Starlift                                       

c.      onderhoud van het aggregaat en ventilatoren                                            

d.      onderhoud van de hydrofoorinstallatie                                                       

f.       onderhoud van de brandmeld installatie door Esser Nederland b.v.                       

g.            onderhoud van de doormeld centrale Siemens Nederland n.v.                              

h.           onderhoud van de Co installatie door MSA Nederland b.v.                 

i.       onderhoud van de kaartlezers etc. door HG beveiligingstechniek                          

j.       onderhoud van de garagedeuren door Maldex                                   

k.      onderhoud en controle van de brandhaspels                                     

l.        onderhoud en controle van de buitenverlichting op het parkeerterrein door N.V. Delta Nutsbedrijven                                                                                  

m.          onderhoud van de gemaalpompen van het riool Yerseke Handel weg- en waterbouw 

n.           onderhoud en controle van de c.v. installaties van de individuele appartementen door de c.v. monteurs van de betreffende bedrijven,  deze begeleiden en zorgen voor de sleutels in overleg met de eigenaren of verhuurbedrijven                                  

o.           controle op onderhoud van de toegangswegen naar het appartementsgebouw door het Waterschap en de Gemeente                 

 

37.     Het bijhouden en registreren in samenwerking met bestuur en/of door het bestuur aan te wijzen personen van alle bovengenoemde onderhoudsbeurten, er voor zorg dragen en toezien dat de logboeken worden bijgehouden en afgetekend en eventueel in overleg met het bestuur of de daarvoor aangewezen personen acties ondernemen welke naar aanleiding van de bovengenoemde onderhoudsbeurten moeten gebeuren.                              

 

38.     Het bijhouden en specificeren van alle bestellingen, c.q materialen welke nodig zijn voor het onderhouden en controleren van de eerder genoemde werkzaamheden.

Voor materialen of onderdelen die de 75,-- Euro te boven gaan zal, vooraf toestemming worden gevraagd aan het voorzitter van de betreffende V.V.E. om die te mogen kopen of te bestellen.

De bovengenoemde spullen, onderdelen of materialen zullen twee maandelijks worden verrekend naar goedkeuring van de voorzitter van de betreffende V.V.E.                        

 

39.     Het zorg dragen en beheren van alle bouwkundige tekeningen, installatietekeningen, rioleringstekeningen, revisie tekeningen etc. incl. alle garantiecertificaten, logboeken, onderhoudsrapporten etc. welke het gevolg zijn van de hierboven genoemde inspecties en/of onderhoudswerkzaamheden.

De bovengenoemde tekeningen etc. dienen ook beschikbaar te blijven voor de betreffende besturen van de V.V.E. Scaldia en V.V.E. Bressia en V.V.E. Flandria of de daarvoor aangewezen personen.

 

40.     In samenwerking met bestuur en/of door het bestuur aan te wijzen personen contact onderhouden met de eigenaren en bewoners c.q. tijdelijke bewoners, sociale controle en toezicht van het gedrag op deze eigenaren en bewoners e.e.a. volgens de regels van het betreffende huishoudelijk reglement.    

 

41.     Het opnemen en verzamelen van eventuele klachten en deze doorgeven aan de besturen van de V.V.E. Scaldia en Bressia en Flandria en/of de daarvoor aangewezen personen    

 

42.     De opdrachten en taken welke niet zijn omschreven en reëel tot de overeenkomst behoren alsnog uitvoeren, als deze door het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis aan de huismeester worden opgedragen.                                  

 

43.     Het direct melden van eventuele calamiteiten aan de voorzitters en de vice voorzitters van de betreffende besturen.                      

 

44.     Het twee wekelijks verslag uitbrengen aan de voorzitter van bijzonderheden en/of zaken welke zich die weken hebben voorgedaan of zijn verricht.

 

De huismeester (en/of zijn vervanger) is 24 uur per dag bereikbaar, indien de huismeester

(Dhr. J. Carels) niet aanwezig is wegens ziekte, vakantie of andere redenen zal hij dat kenbaar maken bij het bestuur.

 

De personen die de huismeester (Dhr. J. Carels) zal vervangen bij ziekte, vakantie of andere redenen zijn bij het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis en of de daarvoor aangewezen personen bekend.

 

De vervangende personen zijn door de huismeester (Dhr. J. Carels) schriftelijk bekend gemaakt aan het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis bij het ondertekenen van deze overeenkomst.

 

De kosten van vervanging van de huismeester, zullen door de huismeester zelf (Dhr. J. Carels) worden vergoed aan zijn vervanger.

 

Indien nodig zal elk jaar in de maand oktober een evaluatiegesprek plaats vinden tussen het bestuur en de huismeester.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

.