Huismeester

Inhoud

blebul1a   Huismeester V.V.E. Bressia

blebul1a   Huismeester V.V.E. Scaldia

blebul1a   Huismeester V.V.E. Flandria

*      Taakomschrijving Huismeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E. Bressia

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E. Scaldia

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huismeester V.V.E Flandria:

 

“Huismeester Ronald”

Ronald Avezaat

Post naar :        Port Scaldis 7.01     

                        4511 DA Breskens

Tel.                  0117-382660                                    

        Mobiel              06-17225700

E-mail              huismeesterportscaldis@gmail.com

 

 

 

 

Wat moet u doen als er problemen zijn?

 

Voor (acute) technische problemen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet werkende toegangspassen dient u zich te wenden tot de huismeester.

 

Voor niet acute technische zaken wordt u verzocht zich, bij voorkeur schriftelijk, te wenden tot de voorzitter of de huismeester.

 

Bij problemen met de centrale verwarming, neemt u rechtstreeks contact op met het service bedrijf waar het contract mee is afgesloten: zie

Centrale Verwarmingen.

 

Voor bestuurlijke zaken moet u zich, bij voorkeur schriftelijk, wenden tot de voorzitter.

 

De huismeester stelt het op prijs als u - door u opgemerkte defecten – zo snel mogelijk aan hem meldt.

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakomschrijving Huismeester

 

De huismeester geeft samen met de besturen van de V.V.E.-’s “Port  Scaldis”, “Parkeergarage”, “Scaldia”,“Bressia” en “Flandria” in eerste plaats, indien nodig, uitvoering aan het “Evacuatieplan” bij geval van brand en/of calamiteit in het appartementsgebouw de Scaldia en/of de Bressia en/of de Flandria of in de Parkeergarage.

 

Het mede verhelpen van alle voorkomende calamiteiten en/of ernstige storingen in of aan de gebouwen van de Scaldia en/of Bressia en/of Flandria en de Parkeergarage. De voorkomende calamiteiten en ernstige storingen moeten meteen gemeld worden aan de voorzitters en de vice voorzitters van de betreffende besturen.      

                                                                          

De huismeester heeft zijn verantwoordelijkheid in de eerste plaats aan het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis en de V.V.E. Parkeergarage en in tweede plaats aan het bestuur van de V.V.E. Scaldia, aan het bestuur van de  V.V.E. Bressia en aan het bestuur van de V.V.E. Flandria.

 

De huismeester is het centrale meldpunt voor het indienen van storingen of calamiteiten. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid van alle algemene installaties, onderhoud hiervan, over de uit te voeren werkzaamheden aan de betreffende installaties en verder het bijhouden van de logboeken. Deze stelt hij op verzoek beschikbaar aan de besturen of de daar voor aangewezen personen.
De huismeester is tevens verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het jaarlijks onderhoud aan gebouwen en parkeergarage volgens de MJOP’s (meerjaren onderhoudsplannen) van de diverse V.V.E.’s.

 

De huismeester houdt dagelijks contact met de besturen en/of de door het bestuur aangewezen personen over de gang van zaken van de betreffende gebouwen. De huismeester zal medewerking verlenen aan de aangewezen personen om een maandelijks verslag te maken voor het betreffende bestuur van de V.V.E.’s Parkeergarage, Scaldia, Bressia en Flandria.

 

De huismeester (en/of zijn vervanger) is 24 uur per dag bereikbaar, indien de huismeester (Dhr. R. Avezaat) niet aanwezig is wegens ziekte, vakantie of andere redenen zal hij dat kenbaar maken bij het bestuur.

 

De personen die de huismeester (Dhr. R. Avezaat) zal vervangen bij ziekte, vakantie of andere redenen zijn bij het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis en of de daarvoor aangewezen personen bekend. De vervangende personen worden door de huismeester (Dhr. R. Avezaat) schriftelijk bekend gemaakt aan het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis bij het ondertekenen van de overeenkomsten met de diverse V.V.E.s.

 

De taken van de huismeester:

De taken welke in het vervolg niet expliciet zijn omschreven naar wel reëel bij de positie van de huismeester behoren, dienen uitgevoerd te worden, als deze door het bestuur van de V.V.E. Port Scaldis aan de huismeester worden opgedragen.              

Helpdesk

·         Het 7/24 beschikbaar zijn voor bewoners die een ernstige storing of calamiteit te melden hebben.

 

·         Het bewoners te woord staan die een “gewone” storing of klacht te melden hebben; hiervoor zijn de ochtenden gereserveerd. Buiten de ochtenden kan een storing of calamiteit gemeld worden via de telefoon of via een digitaal registratiesysteem waarbij speciale aandacht gegeven kan worden aan het melden van ernstige storingen.

 

·         Het opnemen en verzamelen van eventuele klachten en deze doorgeven aan de besturen van de V.V.E. Scaldia en Bressia en Flandria en/of de daarvoor aangewezen personen.

 

·         Het bijhouden en registeren van het druppel indicatiesysteem, het uitgeven van nieuwe druppels en de nieuwkomers eventueel wegwijs maken met de betreffende druppels. Nieuwe druppels kunnen tegen een vergoeding in het “kantoor” 7.01 geprogrammeerd worden.

        

·         Het bijbestellen van sleutels alleen in opdracht van de besturen van de respectievelijke V.V.E.s Scaldia, Bressia en Flandria van de garantie sleutels en het registreren hiervan.

 

·         De c.v. installaties van de individuele appartementen door de c.v. monteurs van de betreffende bedrijven,  deze begeleiden en zorgen voor de sleutels in overleg met de eigenaren of verhuurbedrijven 

Beheer       

·         In samenwerking met bestuur en/of door het bestuur aan te wijzen personen contact onderhouden met de eigenaren en bewoners c.q. tijdelijke bewoners, sociale controle en toezicht van het gedrag op deze eigenaren en bewoners e.e.a. volgens de regels van het betreffende huishoudelijk reglement.    

 

·         Het beheren in samenwerking met het door de besturen aan te wijzen personen van de moedersleutels van de respectievelijke appartementen Scaldia, Bressia en Flandria en andere sleutels van afgesloten ruimtes, kasten etcetera welke onder  beheer vallen van de respectievelijke V.V.E.s Scaldia, Bressia en Flandria.

 

·         Het zorg dragen en beheren van alle bouwkundige tekeningen, installatietekeningen, rioleringstekeningen, revisie tekeningen etc. incl. alle garantiecertificaten, logboeken, onderhoudsrapporten etc. welke het gevolg zijn van de hierboven genoemde inspecties en/of onderhoudswerkzaamheden.

De bovengenoemde tekeningen etc. dienen ook beschikbaar te blijven voor de betreffende besturen van de V.V.E. Scaldia en V.V.E. Bressia en V.V.E. Flandria of de daarvoor aangewezen personen.

 

Onderhoud

Klein Onderhoud

·         Het regelmatig schoonvegen van de parkeergarage of zoveel eerder rondom de ingangen als nodig.

·         Het in de winter ijs en/of sneeuwvrij houden van de opritten van de parkeergarage en de toegangen van de Scaldia, Bressia en en de Flandria. Verder voor de winter de voorraad gladheid bestrijdingsmiddelen controleren en eventueel aanvullen.

 

·         Het twee keer per jaar schoonmaken van de armaturen in de parkeergarage en de gangen in de kelder naar de liften.

 

·         Het jaarlijks schoonmaken van:

a.   de armaturen in de entree en inkomstgangen.

b.   de leidingen in de parkeergarage.

c.    de aggregaatruimten.

d.   de liftkamers.

 

·         Klein bouwkundig onderhoud verrichten zoals:

a.   sloten bijstellen of vervangen                                                 

b.   deurdrangers bijstellen of vervangen

c.    scharnieren afstellen

d.   het verhelpen van kleine storingen aan de videofooninstallatie

e.   kleine storingen aan de garagedeur verhelpen      

 

Regulier onderhoud

·         Het in samenwerking met de besturen of door de besturen aangewezen personen begeleiden van de onderaannemers of instanties welke in opdracht of namens de besturen van de respectievelijke V.V.E.-s periodiek controle en/of onderhoud komen verrichten voor:

a.   de liften door het Instituut Nederland,  Kone Starlift en Otis     

b.   het aggregaat en ventilatoren                              

c.    de hydrofoorinstallatie                                        

d.   de brandmeldinstallatie en daaraan gerelateerde systemen (branddeuren, verbinding meldkamer, signalisatie etcetera)

e.   de garagedeuren                              

f.     de brandhaspels                               

g.    de buitenverlichting op het parkeerterrein

h.   de gemaalpompen van het riool Yerseke Handel weg- en waterbouw

i.     de toegangswegen naar het appartementsgebouw

 

·         Het bijhouden en specificeren van alle bestellingen, c.q materialen welke nodig zijn voor het onderhouden en controleren van de eerder genoemde werkzaamheden.

 

·         Voor materialen of onderdelen die de 150,-- Euro te boven gaan zal, vooraf toestemming worden gevraagd aan het voorzitter van de betreffende V.V.E. om die te mogen kopen of te bestellen. De bovengenoemde materialen of onderdelen zullen twee maandelijks worden verrekend naar goedkeuring van de voorzitter van de betreffende V.V.E.

 

Groot Onderhoud

·         Betrokkenheid bij het opstellen en updaten van de MJOP’s (meerjaren onderhoudsplannen) door de staat van onderhoud bij te houden van de parkeergarage en de gebouwen, en de besturen daarover te informeren.

 

·         Het in samenwerking met de besturen selecteren van onderhoudsaannemers, aanvragen en beoordelen van offertes, en plannen van de onderhoudswerken die in het kader van de MJOP’s (meerjaren onderhoudsplannen) dienen te gebeuren.

 

·         Het coördineren van de onderhoudsactiviteiten, het contact opnemen met, begeleiden van en controleren van de onderhoudsaannemers welke onderhoudswerken moet verrichten in opdracht van de besturen van de diverse V.V.E.s in het kader van de MJOP’s (meerjaren ondrhoudsplannen).

 

Controle

Dagelijks

·         Het dagelijks controleren van de vuil- en papiercontainer eventueel papier verkleinen, bijhouden en vastleggen wanneer deze worden geleegd. In het hoogseizoen extra laten legen (door SUEZ) in overleg met de betreffende besturen.

 

Wekelijks

·         Het controleren van de parkeerplaats, de buitenomgeving, de opritten en de parkeergarage van de Scaldia en Bressia en Flandria

 

·         Het visueel controleren van het gebouw  rondom aan de buitenkant (buitenschil) o.a. de ventilatiekokers, bliksembeveiligingsinstallatie , dakpannen, daktorens, dakgoten, hemel- waterafvoeren, hekken, uitvalbeveiligingen, kapotte ruiten, etcetera.
Na elke storm de gebouwen direct controleren, eventuele schade direct melden bij het betreffende bestuur.

 

·         Het controleren van alle trappen, gangen en  hallen op alle verdiepingen incl. begane grond en kelder of deze vrij zijn van eventuele obstructies en andere zaken, de werking en sluitingen   (deurdrangers) van alle vluchtdeuren. Dit ook in verband met het aanwezige  “Evacuatieplan” en de daarin opgenomen voorwaarden.

                                                                          

·         Het controleren van alle gang- en toegangsdeuren van   parkeergarage, entree’s, hallen, gangen etcetera.

 

·         Het controleren van alle armaturen van de gebouwen en de parkeergarage en tevens het vervangen van de kapotte lampen en/of armaturen.                                   

·         Het controleren en testen van alle druppellezers. De batterijen van de betreffende deuren om de 2 jaar wisselen.

        

·         Het controleren van alle liften.

 

Maandelijks  controlerenen/of testen van

·         Alle noodarmaturen, het testen van de batterijen en het vervangen van de lampen of batterijen indien nodig.

 

·         Alle zekeringen en aardlekschakelaars en vervangen indien nodig.

 

·         Aggregaat, deze opstarten en enige tijd stationair laten lopen verder de ventilatoren controleren.

 

·         De liftmachinekamers en de liftmachines.   

 

·         De brand meldcentrale.

                                     

·         De brandhaspels en de afsluitkranen.

 

·         De rails, rol wielen en de kleefmagneten van de brandwerende deuren tussen de Bressia en de Scaldia en de Flandria.
                                    

·         De (ophangingen) rioleringen, waterleidingen, gasleidingen etc. welke door de parkeergarage lopen en visueel aanwezig zijn.
        

·         De CO installatie van de parkeergarage.

                                                                                    

·         Het twee maandelijks controleren en testen van de vuilwaterpompen van de parkeergarage en de ingangen bij de Bressia en de Scaldia en de Flandria, de putten zullen minimaal 2 keer per jaar te worden schoon gemaakt.    

 

·         Het halfjaarlijks controleren en testen van de droog stijgleiding het open en dichtdraaien van de afsluiters e.d. en het controleren en onderhouden van de buitenkastjes.      

                                     

Registratie

·         Het bijhouden en registreren in samenwerking met bestuur en/of door het bestuur aan te wijzen personen van alle gemelde storingen, alle bovengenoemde onderhoudsbeurten in een digitaal systeem en er voor zorg dragen en op toezien dat de logboeken worden bijgehouden en afgetekend.

 

·         Op grond van een analyse van de gegevens in overleg met het bestuur of de daarvoor aangewezen personen acties ondernemen welke moeten gebeuren.  

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

.